ขั้นตอนการสมัคร/สนใจFranchise

ทำไมถึงเลือกซื้อแฟรนไชส์กับสมาร์ทคิดส์
ท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกิจการของตนเองที่มีผลกำไรมากกว่าเดือนละ 90,000 บาทหรือไม่ ??
1.ค่าแฟรนไชส์ไม่แพง คืนทุนเร็ว
2.หลักสูตรที่แต่งขึ้นจากผู้เชียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และอังกฤษโดยตรง มีคุณภาพสูง
3.หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เรียนเข้าใจง่ายตั้งแต่พื้นฐาน และฝึกการทำโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนฝึกการทำโจทย์ข้อสอบประยุกต์ต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการอย่างแท้จริง
4.คอร์สเรียนของสมาร์ทคิดส์มุ่งสู่ความเลิศ เพื่อพัฒนาเด็กๆให้คิด วิเคราะห์ และแยกแยะอย่างถูกต้อง โดยพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล
5.มีการพัฒนาหลักสูตรเสมอ
6.การดูแลให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ และการตลาดตลอดอายุแฟรนไชส์
7.การตรวจเยี่ยมสาขาทุกระยะ 3-4 เดือน
8.สามารถเปิดคู่กับวิชาอื่นได้
9.มีการปกป้องเขตพื้นที่
10.มีการจัดอบรมผู้บริหาร อบรมพนักงานต้อนรับ และอบรมอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้สอบผ่านหลักสูตรการสอนของสมาร์ทคิดส์ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองอาจารย์ผู้สอนในทุกระดับ จึงจะทำการสอนได้
11.มีการสอบวัดผลการเรียน มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น
12.มีการจัดสอบแข่งขัน ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

13.เป็นธุรกิจที่อยู่ในTrend ของโลก เพราะเปิด AEC ในปี 2559 ทุกคนต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

คุณสมบัติของผู้ลงทุน
1.สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
2.มีใจรักเด็ก รักการบริการ  อดทนต่อสภาวะกดดัน
3.มีความพร้อมในการลงทุน
4.มีความสามารถในการบริหารดูแลจัดการสาขา
5.สถานที่ตั้งสาขาต้องอยู่ในทำเลที่ดี การลงทุนสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
1. ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท + ค่ารอยัลตี้ และการตลาดส่วนกลาง ปีละ 20,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) สัญญา 3 ปี
2. ค่ามัดจำหนังสือเอกสารและอุปกรณ์ 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
3.จัดเตรียมสถานที่ และมีห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้อง
4.เตรียมอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์


สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ


1.สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
2.วิธีการสอนแบบ สมาร์ทคิดส์
3.ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ และการตลาดตั้งแต่เริมธุรกิจ เช่นการเลือกทำเล การตบแต่งออกแบบสถานที่ การประชาสัมพันธ์เปิดสถาบัน การตลาดเจาะลึกในพื้นที่
4.คอร์สอบรมทุกระดับ

อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน
อบรมผู้ประสานงานที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน  ฟรีในครั้งแรก  ที่สำนักงานใหญ่
อบรมอาจารย์ผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 5 ท่าน  ฟรีในครั้งแรก  ที่สำนักงานใหญ่
5. หลักสูตรคณิตศาสตร์สมาร์ทคิดส์พร้อมเฉลย 1 ชุด
6. ข้อสอบวัดระดับพร้อมเฉลย 1 ชุด
7. เข้อสอบหลังเรียน พร้อมเฉลย 1 ชุด
8. ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น 1 ชุด
9. คู่มือสำหรับครู พร้อมเฉลย  ชุด
10.สปอร์ตเสียงโฆษณา 1 คลิป
11.ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบแต่ละคอร์ส
12.กิจกรรม work shop 1 ครั้ง
13.แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ทคิดส์ 1 ชุด
14.ใบเสร็จ 1 เล่ม
15.โบรชัวส์ 1,000 แผ่น
16.โปสเตอร์ต่างๆ 2 ชุด
17.แบบฟอร์มการลงทะเบียน, แบบฟอร์มขอใบประกาศนียบัตร, แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
18.ไวนิลโลโก้ ขนาด 2 x 3 เมตร 1 ผืน
19.ไวนิลโฆษณาติดหน้าอาคาร ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร 1 ผืน
20.ป้ายธงตั้งพื้น พร้อมขาตั้ง 2 ชุด 
.................................................................................................................................
การลงทุนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ
1. ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท + ค่ารอยัลตี้ และการตลาดส่วนกลาง ปีละ 20,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) สัญญา 3 ปี
2. ค่ามัดจำหนังสือเอกสารและอุปกรณ์ 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
3.จัดเตรียมสถานที่ และมีห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้อง
4.เตรียมอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ
1.สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
2.วิธีการสอนแบบ สมาร์ทคิดส์
3.ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ และการตลาดตั้งแต่เริมธุรกิจ เช่นการเลือกทำเล การตบแต่งออกแบบสถานที่ การประชาสัมพันธ์เปิดสถาบัน การตลาดเจาะลึกในพื้นที่
4.คอร์สอบรมทุกระดับ

อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน
อบรมผู้ประสานงานที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน  ฟรีในครั้งแรก  ที่สำนักงานใหญ่
อบรมอาจารย์ผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 5 ท่าน  ฟรีในครั้งแรก  ที่สำนักงานใหญ่
5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสมาร์ทคิดส์พร้อมเฉลย 1 ชุด
6. ข้อสอบวัดระดับพร้อมเฉลย 1 ชุด
7. ข้อสอบหลังเรียน พร้อมเฉลย 1 ชุด
8. ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น 1 ชุด
9. คู่มือสำหรับครู พร้อมเฉลย  ชุด
10.สปอร์ตเสียงโฆษณา 1 คลิป
11.ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบแต่ละคอร์ส
12.กิจกรรม work shop 1 ครั้ง
13.แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ทคิดส์ 1 ชุด
14.ใบเสร็จ 1 เล่ม
15.โบรชัวส์ 1,000 แผ่น
16.โปสเตอร์ต่างๆ 2 ชุด
17.แบบฟอร์มการลงทะเบียน, แบบฟอร์มขอใบประกาศนียบัตร, แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
18.ไวนิลโลโก้ ขนาด 2 x 3 เมตร 1 ผืน
19.ไวนิลโฆษณาติดหน้าอาคาร ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร 1 ผืน
20.ป้ายธงตั้งพื้น พร้อมขาตั้ง 2 ชุด 

 

Smart Kids  Franchise

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบ และเมื่อได้รับข้อมูลทาง Smart Kids จะนัดมาสัมภาษ
เอกสารเกี่ยวกับการสมัคร
Visitors: 23,434