ขั้นตอนการจัดตั่งFranchise

ข้อมูลการจัดตั้ง

 

1.เตรียมสถานที่ 

- ใกล้แหล่งชุมชน  มีที่จอดรถ

-ป้ายโลโก้ต้องติดไว้ด้านหน้าสถาบัน

-สถานที่โปร่ง  เย็น สบาย

-พื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อ 1 ห้องเรียน  อย่างน้อย  2  ห้อง

-นักเรียน 10 คน ต่อ 1 ห้องเรียน

-ห้องเรียนทาสีขาว  หรือสีสดใส  สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี

-ติดแอร์ทุกห้อง

-ควรมีห้องนั่งเล่นสำหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง

-จัดกิจกรรมเปิดตัว  เพื่อเรียกลูกค้า

2.ระเบียบการอบรมผู้ประกอบการ

-ตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจ  และการตลาดต่างๆ ให้ตรงจุด

-การบริหารจัดการในสถาบัน

-อบรมวิธีการหาครูผู้สอน

-การวางกฏระเบียบในส่วนของครูและพนักงาน 

 

 

3.ครูผู้สอน

 

-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-เงินเดือน 

-เอกสารที่ต้องใช้ (รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาการศึกษา)

 

4.ระเบียบการอบรมครู

 

สถาบันสมาร์ทคิดส์จัดอบรมให้ฟรี  1  ครั้งที่สำนักงานใหญ่

-เวลาในการอบรม เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. - 16.00 น. ทุกครั้งที่มีการอบรม

-สถาบันจะอบรมครูให้ฟรี  1  ครั้ง (ผู้ประกอบการ 1 ท่าน และครูผู้สอน 2 ท่าน)

 

5.อัตราส่วนรายได้

-ห้องเรียนละ  10  คน  และอัตราค่าเรียนระดับละ  9,600  บาท/คน/48ชั่วโมง  

-โดยผู้เรียนจะต้องเรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมงอย่างต่ำ  เป็นเวลา  3  เดือน

- สาขาจะต้องนำส่งค่าตอบแทนหลักสูตรในทางสถาบันสมาร์ทคิดส์  800 บาท/คน/หลักสูตร   (ราคารวมภาษีมูลค่า เพิ่มแล้ว)

-สาขาจะถึงจุดคุ้มทุน  ในนักเรียนคนที่ 40

 

Visitors: 23,433