About Us

สถาบันกวดวิชา Smart  Kids    เจ้าของเดียวกับ สถาบันกวดวิชาSmart Tutor ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า  15  ปี (ติว TOEIC,IELTS,TOEFL   ที่มีคนที่ได้คะแนนสูงๆ เยอะที่สุดในประเทศไทย และสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นให้กับองค์กร ดัง Top 10 ของประเทศ เช่น SCG ,IRPC ,PTT ,Siam Toppan ,Hitachi ,สภากาชาติ และอีกมากมาย(www.TheSmartTutor.com)

สถาบันกวดวิชา Smart  Kids    ต้องการพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษระดับชั้น อนุบาล-กวดเข้า ม.1           การเรียนการสอนเริ่มจากสอนอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่ มีพื้นฐาน และจนกระทั้งประยุกต์เป็นไม่ว่าโจทย์จะเปลี่ยนเป็นแนวใดก็ตาม  ซึ่งจะทำให้น้องๆ มีทักษะในการแข่งขันได้ โดยเฉพาะคอร์สตะลุยโจทย์ เพื่อเข้า ป.1 หรือติวเข้า ม.1 ในโรงเรียนสาธิต และ โรงเรียนในเครือคาทอลิก    

สถาบันกวดวิชา Smart  Kids    เข้าใจดีว่าผู้ปกครองกังวลมากแค่ใหน ในการหาที่ติวที่ครบครัน ที่ครอบคลุมข้อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลในฝันของน้องๆ ซึ่งหลักสูตรของ Smart  Kids    เราได้รวบรวมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนดังไว้มากกว่า 100 โรงเรียน น้องๆ จะได้ฝึกกับโจทย์มากมาย เพื่อเตรียมสอบเข้า

 

 

 

อรทัย    ตันติสุข  (อ.อ้วน )

M.Sc. (Management Information System ) NIDA

B.Sc. (Mathematics Science) Kasetsart University

Professional Math Lecturer with more than 20 years experience. อ.อ้วนเป็นอาจารย์พิเศษที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ สอนระดับปริญญาตรี ทางวิชา Calculus ,Math Engineer , Stat และได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนชื่อดังมากมาย เช่นโรงเรียนหอวัง  โรงเรียนบดินทร์เดชา

 

 

 อรนุช   ตันติสุข  ( อ.นุช ) 

กำลังศึกษาปริญญาเอก  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ

M.Eng. (Chemical Engineering) Chulalongkorn University

B.Eng. (Chemical Engineering) Srinakharinwirot University

Professional Math Lecturer with more than 15 years experience.

อ.นุชมีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นอย่างดี และ มีประสบการณ์การสอนเพื่อเตรียมสอบเข้ามาแล้ว มากกว่า 15 ปี ทั้งสอบเข้าอนุบาล   และม.1 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย  เช่น  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   , เกษตรศาสตร์  และได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนชื่อดังในการสอนคณิตศาสตร์  เช่นโรงเรียนหอวัง  โรงเรียนสตรีวิทยา2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 

  ทั้งอ.อ้วนและอ.นุช จึงเข้าใจปัญหาของคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ หรือ ทำวิชาคณิตได้ไม่ดี จึงคิดออกแบบ หลักสูตร และวิธีการสอน ตลอดจนเป็นผู้แต่งตำราที่ใช้ประกอบการสอนเองทั้งหมด ที่ทำให้คณิตศาสตร์ เป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และน้องๆ อยากจะเรียน หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่ผู้เรียน จะคิดเลขเร็ว แต่น้องๆ จะวิเคราะห์โจทย์ปัญหายากๆ ได้  มีการปูพื้น และ ทริปการทำข้อสอบต่างๆ มากมาย  

          

 ส่วนภาษาอังกฤษ สอนตั่งแต่การออกเสียงPhonics  ผู้เรียนจะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษา สะกดคำเป็น อ่านออก เขียนได้     โดยหลักสูตรออกแบบและพัฒนาโดยอาจารย์คนไทย ที่ เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ 

 

                                                                                ดังนั้นจึงเชี่ยวชาญทางการ สอนเจาะลึกให้ผู้เรียน มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ทุกหลักสูตรมีการวัดผล เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด

Visitors: 23,433